Uzman pedagog elda tatlı

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisinin amacı bu gelişim evrelerinde yaşanan pskisosyal promlemlerin çözümünde çocuklara ve ergenlere profesyonel destek vermektedir. Sosyal fobi, kaygı, öz güven eksikliği, öfke kontrol sorunu, aile içi çatışma gibi pek çok sorun nedeniyle aileler çocuk ve ergen terapistine başvurmaktadırlar. Çocuk ve ergen terapisti değerlendirme aşamasında yaşanan güncel problemi, erken çocukluk öyküsü, gelişim seviyesi ve çocuğun psikoloijk durumunu dikkatli bir şekilde analiz eder. Terapist yaptığı değerlendirme sonrası çocuk için en uygun olan terapi yöntemine karar vermektedir. Etkili bir terapiye giden yol güven duygusundan geçmektedir. Terapist danışanı eleştirmez, yargılamaz ve onu olduğu gibi kabul eder. Bu bağlamda terapist ve danışan arasında sağlıklı bir güven ilişkisi kurulabilir. Çocuk ve ergen kendini güvende ve rahat hisseder. Böylelikle danışanın içsel çatişmalarını, duygu ve düşüncelerini dışa vurması kolaylaşır.

Cocuk-ve-Ergen-Terapisti-Elda-Tatli-1 Çocuk ve Ergen Terapisi