Uzman pedagog elda tatlı

Özgeçmiş

Uzman Pedagog Elda Tatlı, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2011 yılında Almanya’da Julius-Maximilian Üniversitesi Pedagoji bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi aldı.

 Lisansüstü eğitimi süresince üniversiteden akademi bursu almaya hak kazandı. Yüksek lisans tezinde, çocukların psikolojik dayanıklılık gücünü (recilence) geliştirmeye yönelik olan prevensiyon programlarının, duygusal gelişim üzerindeki etkilerini inceledi.

Eğitimi süresince Unterfranken Gençlik Merkezinde „Kültürler Arası Dialoğu ve Toleransı Destekleme Eğitimi” kapsamında eğitmenlik yaptı. Julius-Maximilian Üniversitenin “Service-Learning” Projesinde çift dilli okulöncesi çocukları için dil gelişimini desteklemeye yönelik program geliştirme ve uygulama çalışmalarında görev aldı. Yine bir eğitim merkezinde çift dilli büyüyen Türk çocukların dil gelişimini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttü. Ayrıca Almanya’da Würzburg mülteci kampında bayanlara ve çocuklara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi çalışmalarında gönüllü olarak çalıştı.

Mezuniyetinden ardından Avrupa Birliği destekli “Beratung und Migration” adlı entegrasyon projesi kapsamında Almanya’daki Türk kökenli ergenlere ve ebeveynlerine psikolojik danışmanlık hizmeti verdi. İstanbul’daki “Yan Yana” projesi kapsamında Suriyeli mülteci çocuklarla gönüllü olarak travma odaklı grup terapisi çalışmaları yürüttü.

Halen gerek anaokullarında gerekse psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, ergen ve aileler ile çalışmalarına devam etmektedir.

Uzman Pedagog Elda Tatlı çalışmalarında ağırlıklı olarak oyun terapisi, dışa vurumcu sanat terapisi, çözüm odaklı terapi ve bilişsel davranışçı terapi teknikleri kullanmaktadır.

Elda-TATLI-2 Hakkında