Uzman pedagog elda tatlı

Sanat Terapisi

Sanat ruh sağlığı tedavisinde etkili olan yöntemlerden biridir. Bazen  acı veren duygu ve düşünceler üzerine konuşmak kolay değildir.  Bu bağlamda bastırılan duygu ve düşünceler sanatsal etkileşimle daha kolay açığa çıkabilir. Hayal gücüne ve yaratıcılığa yer veren bu yöntem; bireyin içsel çatışmalarını dışa vurmasını kolaylaştırır. Sözle ifade edilemeyen hislerin sanatsal etkinlikler yoluyla dışa vurmak; bireyi rahatlatır. 
Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de duygularını ifade etmek her zaman kolay olmaz. Terapi sürecinde duyguları konusunda direnç geliştirebilirler. Özellikle duyguların açıkça ifade edilmediği aile ortamında büyüyen çocuklar için duyguları ifade etme yabancı oldukları bir deneyimdir.  Bu bağlamda sanat terapisi duyguları ifade etmede çocuklar için de önemli bir araçtır.

Sanat-Terapisti-Elda-Tatli Sanat Terapisi